دکتر فرزانه غضنفری پور

فوق تخصص کلیه کودکان
کرمان
شماره نظام پزشکی : 25153

03432460705
کرمان ابتدای بلوار جهاد- ساختمان پزشکان مادر- طبقه دوم

فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان) تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی