دکتر فرزانه حاج محمدی

فیزیوتراپی
کرمان
شماره نظام پزشکی : ف-6231

03432223235
کرمان، خیابان شریعتی، نرسیده به پل باغ ملی، سمت چپ (نبش خیابان شهید رجایی)، ساختمان پزشکان اردیبهشت طبقه 2 واحد 301