دکتر فرزاد فردوسیان

فوق تخصص عفونی کودکان
یزد
شماره نظام پزشکی : 71333

03537248105
یزد فلکه باهنر نرسیده به سه راه آبنما ک سیبک مرکز جراحی درمانی ابن سینا

فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی