دکتر فرج اله همتی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
ایلام
شماره نظام پزشکی : 22991

08433354447
ایلام