دکتر فاطمه مختارزاده

کار درمانی
تبریز
شماره نظام پزشکی : ک-د-3570

04133374316
تبریز، خیابان آزادی، نرسیده به سه راه گلگشت، ساختمان آزادی، طبقه3