دکتر فاطمه محمدزاده

فوق تخصص غدد
گرگان
شماره نظام پزشکی : 51956

01732323040
گرگان، خیابان شالیکوبی، عدالت 14، ساختمان حکیم جرجانی، طبقه 1، واحد 1