دکتر فاطمه عابدی

متخصص اندودانتیکس
قم
شماره نظام پزشکی : 106121

02532920843
قم، میدان صدوقی ، ابتدای بلوار عطاران، ساختمان باران ، طبقه ۴ واحد ۹