دکتر فاطمه طباطبائی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
اصفهان
شماره نظام پزشکی : 69892

03132366109
اصفهان خیابان شمس آبادی چهار راه قصر ساختمان رودکی طبقه چهارم

مدارک تحصیلی فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی کودکان) تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی