دکتر فاطمه صیدی

کار درمانی
شهرکرد
شماره نظام پزشکی : ک-د-2044

09130815309
شهرکرد، خیابان سعدی غربی، بعد از چهار راه بوعلی، کوچه 79، مرکز نوای مهر