دکتر فاطمه سررشته داریزدی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
یزد
شماره نظام پزشکی : 90638

03536293666
یزد، خیابان کاشانی، نرسیده به چهارراه فاطمیه، کوچه جنب پاساژ، آزمایشگاه نور