دکتر فاطمه حیدری

متخصص تغذیه
اهواز
شماره نظام پزشکی : ت-2726

06133389710
کیانپارس - خیابان 15 غربی - فاز یک - مجتمع پزشکی ایرانپارس - طبقه 3