دکتر فاطمه حیدری

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد
گرگان
شماره نظام پزشکی : 32938

01732342340
گرگان خ ولیعصر عدالت 14ساختمان فارابی واحد 106

مدارک تحصیلی فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی