دکتر فاطمه بهناز

متخصص بیماری‌های عفونی
یزد
شماره نظام پزشکی : 21317

03535255011
یزد بیمارستان افشار

تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دکترای حرفه‌ای پزشکی