دکتر غلامرضا سلیمانی

فوق تخصص عفونی کودکان
زاهدان
شماره نظام پزشکی : 22676

05432415978
زاهدان خ خیام- ساختمان پزشکان خیام

فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی