دکتر علی محمد جعفری

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
بجنورد
شماره نظام پزشکی : 86736

05831510000
بجنورد - مطب: خیابان شریعتی جنوبی کوچه دکتر حکمتی ساختمان پورسینا طبقه 4 جعفری