دکتر علی مؤدبی

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
ساری
شماره نظام پزشکی : 134217

01133312361
خ قارن روبروی بانک رفاه ساختمان شفا طبقه 3