دکتر علی درخشان علم دارلو

فوق تخصص نفرولوژی
شیراز
شماره نظام پزشکی : 23120

07132291229
شیراز میدان دانشجو ساختمان 2000

فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان) تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی