دکتر علی خدابخش

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 173041

04533720306
اردبیل- شهرک آزادی خ آزادگان پ55 ساختمان پزشکان مهاجری

تخصص دندانپزشکی ترمیمی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی