دکتر علی خامه ور

طب سنتی ایرانی
ساری
شماره نظام پزشکی : 77261

01133261975
خ سلمان فارسی ساختمان ماهان 2 طبقه 4 واحد 10