دکتر علی حسینی نسب

فوق تخصص عفونی کودکان
کرمان
شماره نظام پزشکی : 56971

03432236181
خیابان جهاد- کلینیک بعثت