دکتر علی حسینی نسب

فوق تخصص عفونی کودکان
کرمان
شماره نظام پزشکی : 56971

03432229896
کرمان خیابان جهاد- کلینیک بعثت

فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی