دکتر علی اکبر عابدینی

فوق تخصص عفونی کودکان
تبریز
شماره نظام پزشکی : 95324

04135427200
تبریز خیبان باستور جدید تقاطع حاج جبار نایب ساختمان نوبخت

فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی