دکتر علی اکبر رزلانسری

فوق تخصص عفونی کودکان
شیراز
شماره نظام پزشکی : 35216

07138325200
شیراز- بلوار زرهی- درمانگاه فوق تخصصی محمد رسول الله-

فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی