دکتر علی ابراهیمی نژاد

متخصص جراحی مغز و اعصاب
کرمان
شماره نظام پزشکی : 23078

03432237068
کرمان، بلوار جهاد، کوچه 3 جهاد (جیحون)، مجتمع پزشکی رازی، طبقه همکف