دکتر علیرضا شاه حسینی

متخصص بیماری‌های عفونی
سمنان
شماره نظام پزشکی : 106234

02333281185
سمنان بلوار بعثت ساختمان پزشکان قومس پارسیان طبقه2

مدارک تحصیلی تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دکترای حرفه‌ای پزشکی