دکتر علی احسان پور

فوق تخصص خون و سرطان بالغین
اهواز
شماره نظام پزشکی : 102157

09011796768
اهواز سی متری، خیابان شهید قنواتی، بیمارستان اروند

فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان) تخصص بیماری‌های داخلی دکترای حرفه‌ای پزشکی درک مربوطه فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های خون و سرطان (هماتولوژی و انکولوژی) بزرگسالان