دکتر عزیزاله جهان تیغ

متخصص بیماری‌های عفونی
زاهدان
شماره نظام پزشکی : 64260

05413219915
زاهدان بلوار شهید مطهری - ریاست بیمارستان چشم پزشکی الزهراء

تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دکترای حرفه‌ای پزشکی