دکتر عزت اله فاضلی مقدم

متخصص تغذیه
خرم‌آباد
شماره نظام پزشکی : ت-1498

06633313690
خیابان شهداء غربی - ساختمان پزشکان شهداء - طبقه اول - واحد یک