دکتر عبداله هادی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات
اصفهان
شماره نظام پزشکی : 79839

03132240080
خيابان شمس آبادي-مجتمع قصرنور- طبقه 3 واحد 315