دکتر عبدالرسول توکلی گارماسه

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
بندرعباس
شماره نظام پزشکی : 90675

02125015033
بلوار جمهوری اسلامی مجتمع آموزشی درمانی اعظم (ص)کلینیک تخصصی فوق تخصصی هرمز (بیمارستان شهید محمدی)