دکتر طاهره ایمانی فولادی

متخصص پروتزهای دندانی
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 139567

04533233598
اردبیل.میدان ورزش.خیابان پاسداران.ساختمان پزشکان رویان.طبقه۵

تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)