دکتر شیما محمودی بنه زمینی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
کرمانشاه
شماره نظام پزشکی : 150627

09108899222
کرمانشاه، خیابان کاشانی، خ دبیراعظم مجتمع کوثر طبقه اول واحد دوم

تخصص دندانپزشکی ترمیمی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی