دکتر شیما جوادی فر

متخصص طب کار
قزوین
شماره نظام پزشکی : 141922

02833367013
قزوین خ فردوسی جنوبی ک امیرامجد پ 8

مدارک تحصیلی تخصص طب کار دکترای حرفه‌ای پزشکی