دکتر شکرالله شفائی

بینایی سنجی
ساری
شماره نظام پزشکی : ب-555

01133324307
ساری، خیابان قارن، جنب بانک رفاه، ابتدای کوچه قارن 12، طبقه 2