دکتر شهرام آریائی فر

متخصص بیماری‌های عفونی
کرمانشاه
شماره نظام پزشکی : 51145

08337229698
کرمانشاه پارکینگ شهرداری

تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دکترای حرفه‌ای پزشکی