دکتر شقایق نوربخش جعفری دهکردی

پزشکی هسته ای
شهرکرد
شماره نظام پزشکی : 153554

03832288241
شهرکرد- میدان انقلاب-بلوار 17 شهریور-نبش کوچه 36-مجتمع سینا طبقه زیرزمین