دکتر شاهین شهبازی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
ایلام
شماره نظام پزشکی : 37969

09184417478
بیمارستان کوثر طبقه اول

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21