دکتر شاهرخ رجائی

فوق تخصص قلب کودکان
بندرعباس
شماره نظام پزشکی : 29439

07632220725
خیابان مرادی -کوچه جنب پاساز طباطبایی ساختمان نور طبقه اول

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 الی 21:00