دکتر شاهرخ امیری عزیزآباد

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
تبریز
شماره نظام پزشکی : 45917

04135432168
تبریز خیابان پاستور جدید مابین حاج جبار نایب و طالقانی - روبروی بانگ رفاه- ساختمان شریف- طبقه سوم

فوق تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان تخصص روان‌پزشکی دکترای حرفه‌ای پزشکی