دکتر سیمین زارع کاریزی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 127636

09038185471
اردبیل پشت بیمارستان امام مجتمع پزشکان واحد 126 طبقه چهارم

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی کودکان) تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی