دکتر سیما هاشمی پور

فوق تخصص غدد
قزوین
شماره نظام پزشکی : 36632

02833240224
خ بوعلی شرقی ساختمان اتیه واحد 8