دکتر سیروس نصیری

متخصص بیماری‌های قلب و عروق
کرمانشاه
شماره نظام پزشکی : 86595

08338378098
کرمانشاه.بلوار شهید بهشتی رو بروی ساختمان شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی. ابتدای ورودی بلوار سی متری دوم