دکتر سید محمد حسینی الهاشمی

متخصص چشم پزشکی
بوشهر
شماره نظام پزشکی : 126128

09374706722
بوشهر، میدان امام ، ساختمان مهرگان، جنب بانک ملی و سینا ، طبقه 3،واحد 306