دکتر سید فرامرز هاشمی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
مشهد
شماره نظام پزشکی : 128625

05147220481
مشهد، احمدآباد، خیابان قائم، نبش قائم 18، ساختمان مغز اعصاب شرق کشور