دکتر سید علی سیدی

متخصص اورولوژي
بجنورد
شماره نظام پزشکی : 124158

05832210015
بجنورد، چهار راه مخابرات، کوچه حکمتی، ساختمان پزشکان حکمت طبقه 3 واحد 1