دکتر سید رضا جمالی

طب اورژانس
ساری
شماره نظام پزشکی : 87389

01133206039
ساری، بلوار خزر، میدان طبرستان، درمانگاه توس