دکتر سید جلال الدین نقشبندی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
سنندج
شماره نظام پزشکی : 97097

08733249541
ابتدای بلوار شبلی ، پایین تر از قنادی بهران