دکتر سیدکمال الدین اسحق حسینی

فوق تخصص خون و سرطان کودکان
قم
شماره نظام پزشکی : 54593

02537833496
قم خیابان دورشهر روبروی نجمه بوستان ساختمان مهر طبقه 4

مدارک تحصیلی فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان (هماتولوژی انکولوژی) کودکان تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی