دکتر سیده مریم معصومی

فوق تخصص روماتولوژی
قم
شماره نظام پزشکی : 121496

02532405041
قم خیابان جمهوری - بلوارمحمودنژاد- تقاطع شهید عراقی- شهرپزشکان طبقه اول

شماره نوبت دهی 09920347189 فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی تخصص بیماری‌های داخلی دکترای حرفه‌ای پزشکی