دکتر سیده مریم زوارموسوی

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
رشت
شماره نظام پزشکی : 113633

01333662350
رشت میدان توشیبا چهارراه حشمت بیمارستان شفا

مدارک تحصیلی فوق تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان تخصص روان‌پزشکی دکترای حرفه‌ای پزشکی